گزارش فایل

گزارش در رابطه با فایل «سوالات دکتری 96 مدیریت (اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام+جواب تشریحی)» به مدیر سایت.


بستن